Nasza metoda

Nauczanie języka polskiego w przedszkolu

 Przedszkole Polskie w Lyonie  - Nasze metoda

Nasza metoda

Nauczanie dwujęzyczne od przedszkola to doskonały sposób na wykorzystanie naturalnej predyspozycji dzieci do nauki języków, która trwa od urodzenia do około 8 roku życia. Już od 2. roku życia dziecko potrafi rozpoznać języki, którym jest eksponowane, i zaczyna swobodnie się nimi posługiwać.

Dlatego w Polskim Przedszkolu w Lyonie, podobnie jak w innych międzynarodowych placówkach edukacyjnych na całym świecie, język nie jest traktowany jako przedmiot do nauki: dzieci po prostu używają go aby brać udział w zajęciach prowadzonych w języku polskim. Opiekę nad dziećmi sprawuje zespół pedagogiczny, który mówi w ich ojczystym języku. W celu wspierania dzieci w ich pierwszych krokach poza domem i w nawiązywaniu relacji z innymi, niezbędni są nauczyciele, opiekunowie, którzy zapewnią im poczucie bezpieczeństwa i pomogą zdobywać nowe doświadczenia.

Przedszkole staje się dla nich miejscem życia i rozwoju, które ułatwia budowanie relacji i otwarcie się na świat. Pomaga w rozwijaniu samodzielności, radości z nauki i pewności siebie, jednocześnie szanując indywidualność każdego dziecka.

Nauczanie języka polskiego : JAKIE KORZYŚCI?

Podczas nauki, dwujęzyczność francusko-polska wprowadzana od najwcześniejszego wieku umożliwia dzieciom rozwijanie wyższych umiejętności językowych i metajęzykowych (zarówno w języku ojczystym, jak i obcym) w porównaniu z dziećmi monojęzycznymi uczącymi się w tradycyjnych szkołach. Wychowanie dziecka w dwóch językach wymaga ciągłego nakładu wysiłku przez wiele lat. Dwujęzyczność nie jest sprawą oczywistą, niezależnie czy drugi język jest językiem jednego z rodziców, językiem używanym w rodzinie w obcym kraju, czy też po prostu projektem nauki dla dziecka w rodzinie monojęzycznej.

Rodzice często zadają sobie wiele pytań dotyczących dwujęzyczności: Jaka jest najlepsza metoda przekazywania dwóch języków jednocześnie? Jakie są skutki dwujęzyczności dla ścieżek edukacyjnych i rozwoju intelektualnego dzieci? Niektóre materiały mogą udzielić na nie jednoznacznych odpowiedzi, dlatego zachęcamy do ich zgłębienia. (wychowanie dziecka w dwóch językach) ?

Warto jednak zaznaczyć, że dzieci wychowywane dwujęzycznie mają niezwykłą szansę: praktycznie bezświadomie uczą się drugiego, a nawet trzeciego języka, który potrafią mówić bez akcentu, jeśli nauka rozpoczyna się od najmłodszych lat. To nauka bez wysiłku: dziecko przyswaja podstawowe struktury drugiego języka jedynie poprzez jego kontakt.

ecole-polonaise-lyon-maternelle-image-12.webp

N'hésitez pas à partager cette page sur les réseaux sociaux et gagner un badge de l'école :

Apprendre le polonais c'est facile !

ECOLE MATERNELLE POLONAISE DE LYON
inscriptions ouvertes dès 3 à 6 ans !

EMPL - Ecole Maternelle Polonaise de Lyon