Program ramowy

Ramowy rozkład dnia

 Przedszkole Polskie w Lyonie  - ramowy plan dnia

Rozkład zajęć w przedszkolu

Każde przedszkole opiera swoje codzienne funkcjonowanie o plan dnia, który nazywany jest ramowym rozkładem dnia w przedszkolu i przedstawia, według danych godzin dnia, przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej oferowanej dzieciom.

- domeny nauczania: każdy z tych obszarów przyczynia się do rozwoju kognitywnego i rozwijaniu umiejętności jezykowych dziecka.

- zajęcia: programowanie aktywności powinno zapewnić różnorodność i stopniową zaawansowanie w nauce. Różne rodzaje aktywności będą rozłożone na poranną część dnia: zadania odkrywcze, badawcze, strukturalne, utrwalające, treningowe, reinwestycyjne.

- czas: czas trwania zajęć jest dostosowany do wieku dzieci oraz celów poszczególnych momentów w ciągu dnia.

- organizacja zajęć: kolejność różnych momentów w ciągu dnia będzie planowana z uwzględnieniem zróżnicowania: form pracy (zbiorowych, grupowych, indywidualnych), rodzajów aktywności (sytuacje ustne/pisemne, manipulacja), czasu trwania, lokalizacji oraz poziomu wymaganej uwagi (bardziej intensywna lub mniej). Zarządzanie czasem będzie uwzględniać specyficzne potrzeby związane z wiekiem dzieci oraz ich rozwojem.

Godziny

Zajęcia

09H15 - 09H30

Schodzenie się dzieci / Gry i zabawy dowolne

09H30 - 10H15

Zajęcia plastyczne

10H15 - 10H30

Zajęcia motoryczne

10H30 - 10H45

Śniadanie i toaleta

10H45 - 11H30

Zajęcia dydaktyczne

11H30 - 12H00

Czytanie i śpiewanie

12H00 - 12H15

Rozchodzenie się dzieci / Gry i zabawy dowolne

Propozycja powyżej przedstawia zatem typowy ramowy plan, który nauczyciel będzie dostosowywał w zależności od lokalnych ograniczeń, jednocześnie przestrzegając zasad higieny i bezpieczeństwa oraz uwzględniając specyficzne potrzeby małych dzieci. Zwracamy szczególną uwagę na potrzebę aktywności fizycznej i sensorycznej u najmłodszych.

Propozycja powyżej przedstawia zatem typowy ramowy plan, który nauczyciel będzie dostosowywał w zależności od lokalnych ograniczeń, jednocześnie przestrzegając zasad higieny i bezpieczeństwa oraz uwzględniając specyficzne potrzeby małych dzieci. Zwracamy szczególną uwagę na potrzebę aktywności fizycznej i sensorycznej u najmłodszych.

N'hésitez pas à partager cette page sur les réseaux sociaux et gagner un badge de l'école :

Apprendre le polonais c'est facile !

ECOLE MATERNELLE POLONAISE DE LYON
inscriptions ouvertes dès 3 à 6 ans !

EMPL - Ecole Maternelle Polonaise de Lyon