Program Tematyczny

Program tematyczny

Przedszkole Polskie w Lyonie - Bloki tematyczne

Bloki tematyczne

Bloki tematyczne są to tematy przewodnie spotkań, według których dobierane są następnie prace manualne i ruchowe a także adekwatne zabawy, piosenki i wierszyki. Tematy te są jednakowe dla obydwu grup, różnice występują w ich odmiennej realizacji według podziału wiekowego.

Ogólny planu organizacji naszej pracy jest przedstawiony nizej ale istnieje możliwość, ze podane bloki tematyczne ulęgną zmianie lub przesuną się w czasie, lub zmieni się kolejność ich realizacji.

Będziemy się jednak starać dopasować te tematy stosownie do pory roku a także kalendarza uroczystości religijnych i świat państwowych obowiązujących zarówno w Polsce jak i we Francji.

Na każdych zajęciach staramy się kłaść nacisk głownie na zdolności rozumienia i wypowiadania się dzieci w języku polskim. Jest to naszym zdaniem główny i najważniejszy cel dydaktyczny spotkań sobotnich w przedszkolu polskim.

Przedstawiamy ogólny zarys tematów związanych z blokami tematycznymi. Jeśli chodzi o cele dydaktyczne aktywności oraz szczegóły ich realizacji (np. przykłady prac ręcznych, wiersze, piosenki), prosimy o kontakt z naszymi nauczycielami.

 Przykladowe bloki tematyczne

 1. Wieś - zwierzęta, organizacja życia.

 2. Kontynuacja tematyki: zwierzęta. ZOO, zwierzęta domowe.

 3. Pojazdy - rodzaje środków transportu. Pojęcia: szybko/wolno/najszybciej.

 4. Oznaki jesieni (kolory, zmiany w przyrodzie, owoce sezonowe, zjawiska pogodowe).

 5. Święto zmarłych - Halloween i tematyka z tym związana.

 6. 11 listopada - święto Niepodległości Polski, tematyka patriotyczna (flaga Polski itp.).

 7. Warzywa - nazewnictwo, kształty, kolory, sposoby spożywania.

 8. Moja rodzina - rysowanie drzewa genealogicznego, opisywanie najbliższych.

 9. Święta Bożego Narodzenia - tradycje kulinarne, legendy, list do Mikołaja, ozdoby choinkowe.

 10. Zima - oznaki, porównanie do lata pod względem sposobu ubrania, pory dnia, zachowania zwierząt.

 11. Instrumenty muzyczne, rodzaje muzyki.

 12. Poruszanie się na ulicy, przechodzenie na pasach, podstawowe znaki i światła drogowe.

 13. Bal karnawałowy - przebieranie, maski. Elementy cyrkowe.

 14. Zawody i miejsca pracy, budynki, kontrast miasto - wieś.

 15. Ptaki i owady - odgłosy.

 16. Wiosna i jej oznaki. Dzień, noc, pory dnia, dni tygodnia.

 17. Święta Wielkanocne - tradycje religijne i kulinarne. Poszukiwanie jajek w parku.

 18. Pojęcia pieniądza - rodzaje walut, pojęcie biedny-bogaty, praca, szkoła, przyszły zawód.

 19. Święto Mamy, kwiaty, zajęcia związane z ogrodem.

 20. Chłopiec/dziewczynka. Sposoby ubierania się. Czynności i przedmioty związane z higieną.

 21. Lato i jego oznaki. Pojęcia związane z wakacjami (zajęcia wakacyjne, miejsca, cechy). Sporty letnie.

 

Image

N'hésitez pas à partager cette page sur les réseaux sociaux et gagner un badge de l'école :

Apprendre le polonais c'est facile !

ECOLE MATERNELLE POLONAISE DE LYON
inscriptions ouvertes dès 3 à 6 ans !

EMPL - Ecole Maternelle Polonaise de Lyon