Współpraca

Pracuj z nami

 Przedszkole Polskie w Lyonie  - wspolpraca

Partnerstwo i współpraca

EMPL - Przedszkole Polskie w Lyonie jest otwarte na współpracę z innymi placówkami oraz udział w międzynarodowych projektach. Jednakże, ze względu na charakter naszego przedszkola, które działa tylko w soboty, nie możemy zaangażować się w oferty takie jak wymiana uczniów między szkołami, organizacja obozów czy kolonii letnich, itp.

Chętnie uczestniczymy w wymianie listów, pocztówek oraz informacji lub doświadczeń z innymi przedszkolami w Polsce lub gdziekolwiek indziej.

Wykorzystując technologię, możemy zorganizować wirtualne spotkania między przedszkolakami z różnych krajów. Dzieci mogą rozmawiać ze sobą, dzielić się swoimi doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem, nawet jeśli są oddzielone przez tysiące kilometrów.

Jeśli inne placówki są zainteresowane współpracą z nami, zachęcamy do kontaktu. Niestety, ze względu na ograniczoną ilość czasu dyrekcji i nauczycieli oraz pracy prowadzonej tylko jeden dzień w tygodniu, nie możemy zaangażować się we wszystkie propozycje. 

Otwarcie na świat

Celem projektu jest rozwijanie w dzieciach zdolności poznawania kultur, akceptowania ich i respektowania różnic. Dzieci dzięki możliwości rozbudzenia swojego zainteresowania życiem ludzi w innym kraju, uczą się tolerancji i poszanowania dla odmienności kulturowej.

W ramach podjętych wspólnych działań realizowany jest projekt, którego celem między innymi jest identyfikacja dzieci z rodziną i Europą, wzbudzanie szacunku wobec innych, poznanie kultury i tradycji kraju partnerskiego, kreowanie przyjacielskich stosunków z obywatelami innych krajów, pobudzanie zainteresowania życiem rówieśników z krajów europejskich, uczenie tolerancji w stosunku do innych kultur.

Dzięki współpracy w ramach projektu dzieci zdobędą informacje o tradycjach związanych np ze Świętami w krajach partnerskich. Ponadto realizacja projektu pozwoli rozwinąć w dzieciach zdolności artystyczne poprzez działalność plastyczną.

Jeśli jesteś zainteresowany(a) współpracą w ramach naszego projektu, serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego.

cflp-ecole-polonaise-lyon-ecole-maternelle

N'hésitez pas à partager cette page sur les réseaux sociaux et gagner un badge de l'école :

Apprendre le polonais c'est facile !

ECOLE MATERNELLE POLONAISE DE LYON
inscriptions ouvertes dès 3 à 6 ans !

EMPL - Ecole Maternelle Polonaise de Lyon